TUYỂN DỤNG

Đối với việc mở rộng trong tương lai, công ty HLC Việt Nam cần tuyển các vị trí làm việc như sau:

– Kỹ sư Máy Xây Dựng.

– Kỹ sư Xây Dựng.

– Thợ lái cần cẩu.

– Kế toán.

– Phiên dịch viên (Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản).

Chi tiết chúng tôi sẽ sớm được cập nhật…