Quản lý bệnh viện

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Phần mềm Quản lý bệnh viện” use_theme_fonts=”yes” el_class=”shorter”][vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][porto_animation animation_type=”fadeIn” el_class=”pull-left”][vc_single_image source=”external_link” external_img_size=”200×140″ alignment=”center” el_class=”m-b-none” custom_src=”http://sw-themes.com/porto_dummy/wp-content/uploads/images/device.png”][/porto_animation][vc_custom_heading text=”1. Phân hệ quản lý tiếp nhận” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Mô-đun quản lý đăng ký khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh có chức năng quản lý các thông tin hành chính và các thông tin khám bệnh của người bệnh để  sử dụng trong toàn bộ hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện và trong các lần khám sau. Quản lý đầy đủ thông tin hành chính theo mẫu hồ sơ bệnh án do Bộ Y tế đã ban hành.

Đặc biệt, tại Modul này cũng cho phép lấy thông tin của thẻ BHYT qua máy đọc mã vạch hai chiều, điều này làm giảm tối đa thời gian nhập thông tin thẻ BHYT của bệnh nhân vào hệ thống ( Bình quân là 2 giây một bệnh nhân ) tốc độ đón tiếp bệnh nhân tăng 20 đến 30 lần so với cách nhập dữ liệu thông thường và đảm bảo chính xác tuyệt đối.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][porto_animation animation_type=”fadeInUp” el_class=”pull-left”][vc_single_image source=”external_link” external_img_size=”200×140″ alignment=”center” el_class=”m-b-none” custom_src=”http://sw-themes.com/porto_dummy/wp-content/uploads/images/device.png”][/porto_animation][vc_custom_heading text=”2. Phân hệ quản lý khám bệnh” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Quản lý về khám chữa bệnh ngoại trú bao gồm : tiếp nhận bệnh nhân từ danh sách bộ phận đón tiếp, sinh hiệu, các chỉ định dịch vụ kỹ thuật, kê đơn thuốc và xử trí của bác sỹ ( nhập viện, chuyển viện,..) và thống kê điều trị ngoại trú.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][porto_animation animation_type=”fadeInDown” el_class=”pull-left”][vc_single_image source=”external_link” external_img_size=”200×140″ alignment=”center” el_class=”m-b-none” custom_src=”http://sw-themes.com/porto_dummy/wp-content/uploads/images/device.png”][/porto_animation][vc_custom_heading text=”3- Phân hệ thu phí và thanh toán viện phí” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Bao gồm thu phí khám chữa bệnh, thu phí các dịch vụ và chức năng thanh toán viện phí . Nhân viên thu phí sẽ chọn bệnh nhân chờ thu phí từ hàng đợi ( có thể chọn bệnh nhân  bằng máy đọc mã vạch trên các phiếu yêu cầu thực hiện dịch vụ kỹ thuật, đơn thuốc .. ) phần mềm sẽ tự động tính toán cho từng đối tượng ( bệnh nhân có bảo hiểm y tế đúng tuyến, trái tuyến ), từng dịch vụ khám chữa bệnh cụ thể theo giá tiền quy định và in ra phiếu thu. Bên cạnh đó sẽ thống kê về số tiền thu cuối ca của từng nhân viên, báo cáo phân tích cho từng loại dịch vụ như xét nghiệm, X quang,..[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][porto_animation animation_type=”fadeInLeft” el_class=”pull-left”][vc_single_image source=”external_link” external_img_size=”200×140″ alignment=”center” el_class=”m-b-none” custom_src=”http://sw-themes.com/porto_dummy/wp-content/uploads/images/device.png”][/porto_animation][vc_custom_heading text=”4 – Phân hệ quản lý hệ thống, danh mục, bảo mật và sao lưu dữ liệu” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]* Các chức năng chính của phân hệ: Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam (Tỉnh, huyện, xã ) theo quyết định 124/2004/QD-TTg ngày 08/07/2004; Danh mục bệnh viện và cơ sở KCB ( Theo BHXH VN và Bộ Y Tế ); Danh mục các dịch vụ kỹ thuật ( theo Bộ y tế ); Danh mục phẫu thủ thuật ( theo Bộ y tế ); Danh mục mã bệnh ICD 10; Danh mục thuốc và vật tư; Danh mục mã thẻ BHYT

*Menu Hệ thống: Thông tin cơ bản bệnh viện : Tên bệnh viện, địa chỉ , tuyến hạng..; Danh mục khoa phòng; Danh mục người dùng; Quản lý phân quyền, bảo mật hệ thống; Quản lý cập nhật, sao lưu dữ liệu[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][porto_animation animation_type=”fadeInRight” el_class=”pull-left”][vc_single_image source=”external_link” external_img_size=”200×140″ alignment=”center” el_class=”m-b-none” custom_src=”http://sw-themes.com/porto_dummy/wp-content/uploads/images/device.png”][/porto_animation][vc_custom_heading text=”5. Phân hệ báo cáo thống kê doanh thu chi tiết” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]* Các chức năng chính của phân hệ : Tạo các báo cáo về số lượt bệnh nhân, doanh thu tổng hợp, chi tiết theo ngày, số tiền phải thu, phải trả, miễn giảm, bị thất thu,..; Các báo cáo về số lượt dịch vụ thực hiện theo từng khoa phòng; Các báo cáo tình hình sử dụng thuốc, vật tư; Báo cáo về tần suất các loại bệnh theo mã ICD 10.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][porto_animation animation_type=”fadeInUpBig” el_class=”pull-left”][vc_single_image source=”external_link” external_img_size=”200×140″ alignment=”center” el_class=”m-b-none” custom_src=”http://sw-themes.com/porto_dummy/wp-content/uploads/images/device.png”][/porto_animation][vc_custom_heading text=”6. Phân hệ quản lý dược, Vật tư y tế , hoá chất” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Danh mục thuốc, danh mục vật tư y tế thay thế, vật tư y tế tiêu hao được xây dựng theo các văn bản quy định hiện hành ; Đáp ứng được yêu cầu về quản lý thuốc như: tên thuốc, hoạt chất, đường dùng, phân hạng bệnh viện, lô sản xuất, nước sản xuất, nhà cung cấp, hạn sử dụng.

Các biểu mẫu sổ sách thống kê báo cáo được in từ phần mềm  theo đúng  mẫu của  cơ quan quản lý ban hành, và các báo cáo khác theo yêu cầu của đơn vị sử dụng[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][porto_animation animation_type=”fadeInDownBig” el_class=”pull-left”][vc_single_image source=”external_link” external_img_size=”200×140″ alignment=”center” el_class=”m-b-none” custom_src=”http://sw-themes.com/porto_dummy/wp-content/uploads/images/device.png”][/porto_animation][vc_custom_heading text=”7. Phân hệ quản lý máy xét nghiệm” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Nhập và lưu trữ các dữ liệu được kết xuất từ các máy xét nghiệm.

Thống nhất sử dụng tên các xét nghiệm theo danh mục  của Bộ Y tế ban hành

Tra cứu, kết xuất dữ liệu khi cần thiết[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][porto_animation animation_type=”fadeInLeftBig” el_class=”pull-left”][vc_single_image source=”external_link” external_img_size=”200×140″ alignment=”center” el_class=”m-b-none” custom_src=”http://sw-themes.com/porto_dummy/wp-content/uploads/images/device.png”][/porto_animation][vc_custom_heading text=”8. Phân hệ quản lý chẩn đoán hình ảnh” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Thống nhất sử dụng tên theo danh mục các chẩn đoán hình ảnh và nội soi do  Bộ Y tế ban hành  tại quyết định 4069/2001/QĐ – BYT

Có thể cập nhật, lưu trữ, hiển thị các kết quả chẩn đoán hình ảnh và nội soi , điện tim, điện não,.. của người bệnh.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][porto_animation animation_type=”fadeInRightBig” el_class=”pull-left”][vc_single_image source=”external_link” external_img_size=”200×140″ alignment=”center” el_class=”m-b-none” custom_src=”http://sw-themes.com/porto_dummy/wp-content/uploads/images/device.png”][/porto_animation][vc_custom_heading text=”9 . Phân hệ quản lý bệnh nhân nội trú, tổng hợp” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Quản lý được bệnh nhân nhập xuất viện, các hồ sơ bệnh án in theo mẫu các bệnh án của Bộ Y tế đã ban hành tại quyết định 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/09/2001.

Theo dõi diễn biến bệnh nhân từng ngày (nhiệt độ, huyết áp, cân nặng, chiều cao, diễn biến bệnh lý….) và quản lý thông tin về khoa, giường bệnh. Theo dõi bệnh nhân di chuyển giữa các khoa hoặc các bệnh viện.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][porto_animation animation_type=”bounceIn” el_class=”pull-left”][vc_single_image source=”external_link” external_img_size=”200×140″ alignment=”center” el_class=”m-b-none” custom_src=”http://sw-themes.com/porto_dummy/wp-content/uploads/images/device.png”][/porto_animation][vc_custom_heading text=”10. Phân hệ quản lý phẫu thủ thuật” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Tiếp nhận danh sách bệnh nhân được chỉ định phẫu thủ thuật, cho phép xem toàn bộ thông tin bệnh án trước khi thực hiện phẫu thủ thuật.

Nhập các thông tin nghiệp vụ trong quá trình thực hiện phẫu thủ thuật như e kíp thực hiện, giờ thực hiện, thuốc, vật tư tiêu hao, máu, dịch truyền trong quá trình thực hiện của ca phẫu thủ thuật[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][porto_animation animation_type=”bounceInUp” el_class=”pull-left”][vc_single_image source=”external_link” external_img_size=”200×140″ alignment=”center” el_class=”m-b-none” custom_src=”http://sw-themes.com/porto_dummy/wp-content/uploads/images/device.png”][/porto_animation][vc_custom_heading text=”11. Phân hệ quyết toán, thống kê BHYT” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Modul này phục vụ cho báo cáo thống kê quyết toán với cơ quan Bảo hiểm xã hội mà đơn vị ký hợp đồng khám chữa bệnh cho bệnh nhân có thẻ BHYT[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][porto_animation animation_type=”bounceInDown” el_class=”pull-left”][vc_single_image source=”external_link” external_img_size=”200×140″ alignment=”center” el_class=”m-b-none” custom_src=”http://sw-themes.com/porto_dummy/wp-content/uploads/images/device.png”][/porto_animation][vc_custom_heading text=”12. Phân hệ quản lý bệnh nhân ngoại trú” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Một số bệnh nhân mắc các chứng bệnh cần điều trị dài ngày nhưng không cần thiết phải nằm nội trú trong bệnh viện dài ngày như bệnh tiểu đường, các bệnh về nội tiết khác, bệnh nhân chạy thận nhân tạo,..[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]